SPSZON Stichting Prenatale Screening
Zuidoost Nederland
SPSZON Organisatie en kwaliteitscontrole van prenatale screening in de regio Zuidoost Nederland SPSZON Eén van de zeven regionale centra voor prenatale screening in Nederland
SPSZON

Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland

De uitvoering van prenatale screening op down, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). SPSZON is één van de zeven regionale centra voor prenatale screening in Nederland die door het Ministerie van VWS zijn aangewezen als vergunninghouder en als regionale coördinator. Deze website is bedoeld voor zorgverleners die uitvoerder zijn op het vlak van de prenatale screening en andere professionals.
.
Als regiocoördinator is SPSZON verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging binnen de eigen regio, voor de regionale uitvoering van de screening en voor de deskundigheidsbevordering (opleiding en nascholing). Voorts is SPSZON verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de data prenatale screening voor de landelijke (en regionale) monitoring en evaluatie van het programma in de regio Zuidoost Nederland.
.
Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over de organisatie van het programma prenatale screening. U kunt altijd contact met ons opnemen wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft. Voor vragen over prenatale diagnostiek verwijzen wij u graag naar het PND centrum MUMC: 088 00 49 100

Team SPSZON

Portret-M.-Pieters
Mijntje Pieters
gynaecoloog en bestuurder
Portret-S.-Brouwers
Sanne Brouwers
Kwaliteitsmedewerker
Portret-M.-Daemen
Marian Daemen-Stassen
regiomanager
Portret-N.-Diederen
Nanda Diederen
regiomanager
Portret-R.-Crijns
Ruth Crijns
kwaliteitsmedewerker
Portret-C.-Hageman
Chiara Hageman
managementassistente