Website CLBPS Sinds korte tijd is de website van de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) in de lucht. De CLBPS ondersteunt de Regionale Centra prenatale screening (RC’s) bij de uitvoering van hun taken. De website wordt nu vooral gebruikt om informatie te plaatsen over de implementatie van het eerste trimester SEO en...