Algemeen Invoeringsdatum eerste trimester SEO definitief De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden....

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw 2 landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.Het eerste webinar:Een landelijke bijscholing op maandag 1 november van 19.00 tot 21.00 uur voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden...

Algemeen Invoeringsdatum eerste trimester SEO definitief De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden....

In 2018 hebben de acht Regionale Centra in Nederland de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) opgericht voor de ondersteuning van hun activiteiten. De CLBPS zorgt onder andere voor het landelijk beheer van het informatiesysteem Peridos. De landelijk beheerders hebben toegang tot gevoelige persoonsgegevens van...

Indien u vragen heeft over het Eerste Trimester SEO verwijzen we u alvast naar een aantal websites waarop u relevante informatie kunt vinden:Handleiding : Aanvragen ETSEO voor cliënt met BSN Handleiding : Aanvragen ETSEO voor cliënt zonder BSN Informatie en toestemmingsformulier ETSEO (voor deelname aan IMITAS studie):...

Algemeen Invoeringsdatum eerste trimester SEO definitief De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden....

Algemeen Invoeringsdatum eerste trimester SEO definitief De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden....

We constateren dat counselors en echoscopisten vaak, zeker rondom de invoering van het Eerste Trimester SEO, vragen hebben. In dat kader wijzen we u graag nog eens op alle uitgebreide informatie op de RIVM-website over prenatale screening; o.a. over scholing, screeningsonderzoeken.  https://www.pns.nl/professionals/screening-down-edwards-patausyndroom-seo-professionalsVerzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens Voor de...

Algemeen Invoeringsdatum eerste trimester SEO definitief De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden....