In 2018 hebben de acht Regionale Centra in Nederland de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) opgericht voor de ondersteuning van hun activiteiten. De CLBPS zorgt onder andere voor het landelijk beheer van het informatiesysteem Peridos. De landelijk beheerders hebben toegang tot gevoelige persoonsgegevens van...

Indien u vragen heeft over het Eerste Trimester SEO verwijzen we u alvast naar een aantal websites waarop u relevante informatie kunt vinden:Handleiding : Aanvragen ETSEO voor cliënt met BSN Handleiding : Aanvragen ETSEO voor cliënt zonder BSN Informatie en toestemmingsformulier ETSEO (voor deelname aan IMITAS studie):...

Algemeen Invoeringsdatum eerste trimester SEO definitief De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden....

Algemeen Invoeringsdatum eerste trimester SEO definitief De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden....

We constateren dat counselors en echoscopisten vaak, zeker rondom de invoering van het Eerste Trimester SEO, vragen hebben. In dat kader wijzen we u graag nog eens op alle uitgebreide informatie op de RIVM-website over prenatale screening; o.a. over scholing, screeningsonderzoeken.  https://www.pns.nl/professionals/screening-down-edwards-patausyndroom-seo-professionalsVerzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens Voor de...

Algemeen Invoeringsdatum eerste trimester SEO definitief De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden....

Website SPSZON Onlangs is de website van de Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland vernieuwd. De informatie op deze website is primair bedoeld voor zorgverleners en andere professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van prenatale screening. Naast alle relevante informatie over prenatale screening en over het...

ETS Webinar 15 juniOp dinsdag 15 juni van 14.45 tot 17.00 uur vindt het webinar Eerste Trimester SEO: aanvraag, uitvoering + uitslag en uitbetaling plaats. Dit webinar is gericht op de praktische zaken rondom het eerste trimester SEO en kan vrijwillig gevolgd worden. Accreditatie is...

Website CLBPS Sinds korte tijd is de website van de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) in de lucht. De CLBPS ondersteunt de Regionale Centra prenatale screening (RC’s) bij de uitvoering van hun taken. De website wordt nu vooral gebruikt om informatie te plaatsen over de implementatie van het eerste trimester SEO en...