Contracten

CONTRACTEN

Kwaliteit, samenwerking & formulieren

In het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek zijn zorginstellingen en zorgverleners die uitvoerend zijn op het vlak van de prenatale screening verplicht om contracten te sluiten met één van de acht Regionale Centra in Nederland.


Zorgverlener:

  • Indien u counselinggesprekken gaat voeren of ETSEO/TTSEO gaat verrichten, maar nog geen kwaliteitsovereenkomst hiervoor heeft, kunt u dit contract aanvragen via het algemene aanvraagformulier.

Kwaliteitsovereenkomst Counseling

Kwaliteitsovereenkomst ETSEO

Kwaliteitsovereenkomst TTSEO

.
Op basis van uw aanvraag en de beschikbaarheid van vereiste certificering wordt de kwaliteitsovereenkomst toegekend en opgenomen in de landelijke database Peridos. Tevens ontvangt u na accordering schriftelijk bericht.

Counselors en echoscopisten moeten voldoen aan de landelijke opleidingseisen alvorens een kwaliteitsovereenkomst gesloten kan worden. De opleidingseisen staan vermeld op de RIVM-website. De Regionale Centra beoordelen of de opleidingen (counseling, SEO, NT) aan de minimumeisen voldoen. De erkende opleidingen/instituten staan eveneens op de RIVM-website.


Zorginstelling:

Indien in uw verloskundigenpraktijk / ziekenhuis counselinggesprekken worden gevoerd of binnen uw zorginstelling TTSEO’s / ETSEO’s worden verricht, dan dient hiervoor een samenwerkingsovereenkomst te worden aangevraagd. Dit contract kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier.
.

Samenwerkingsovereenkomst Counseling

Samenwerkingsovereenkomst ETSEO

Samenwerkingsovereenkomst TTSEO

 

Het Regionaal Centrum beoordeelt aan de hand  van de contractaanvraag of uw instelling voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Wanneer een samenwerkingsovereenkomst Counseling en/of SEO wordt toegekend, wordt deze opgenomen in Peridos, de landelijke database voor de prenatale screening. Een gemachtigde van uw zorginstelling wordt verzocht om de overeenkomst in Peridos te accorderen.

De modelovereenkomsten kunt u inzien op de website van het RIVM:
.

Modelovereenkomsten Counseling, ETSEO en TTSEO