Contracten

CONTRACTEN

Kwaliteit, samenwerking & formulieren

In het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek zijn zorginstellingen en zorgverleners die uitvoerend zijn op het vlak van de prenatale screening verplicht om contracten te sluiten met één van de zeven Regionale Centra in Nederland. Het Regionaal Centrum zal beoordelen of de instelling/zorgverlener aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Alleen zorgverleners die gecertificeerd zijn voor één of meer onderdelen van de screening (counseling/ eerste trimester SEO/ tweede trimester SEO) komen in aanmerking voor een kwaliteitsovereenkomst. Via de Peridos website vindt u de formulieren voor aanvragen van contracten, kwaliteitsovereenkomsten en rollen binnen de zorginstelling. 


Zorgverlener:

Indien u counselinggesprekken gaat voeren of ETSEO/TTSEO gaat verrichten, maar nog geen kwaliteitsovereenkomst hiervoor heeft, kunt u dit contract aanvragen via het algemene aanvraagformulier.

De Kwaliteitsovereenkomsten van de zorgverlener (Counseling, ETSEO en TTSEO) vindt u hier

.
Op basis van uw aanvraag en de beschikbaarheid van vereiste certificering wordt de kwaliteitsovereenkomst toegekend en opgenomen in de landelijke database Peridos. Tevens ontvangt u na accordering schriftelijk bericht.

Counselors en echoscopisten moeten voldoen aan de landelijke opleidingseisen alvorens een kwaliteitsovereenkomst gesloten kan worden. De opleidingseisen staan vermeld op de RIVM-website. De Regionale Centra beoordelen of de opleidingen (counseling en SEO) aan de minimumeisen voldoen. De erkende opleidingen/instituten staan eveneens op de RIVM-website.


Zorginstelling:

Indien in uw verloskundigenpraktijk / ziekenhuis counselinggesprekken worden gevoerd of binnen uw zorginstelling TTSEO’s / ETSEO’s worden verricht, dan dient hiervoor een contract te worden aangevraagd. Dit contract kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier.
.

De Contracten van de zorginstelling (Counseling, ETSEO en TTSEO) vindt u hier.

 

Het Regionaal Centrum beoordeelt aan de hand  van de contractaanvraag of uw instelling voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Wanneer een Contract Counseling en/of SEO wordt toegekend, wordt deze opgenomen in Peridos, de landelijke database voor de prenatale screening. Een gemachtigde van uw zorginstelling wordt verzocht om de overeenkomst in Peridos te accorderen.