Nieuwsbrief 8 ETS, juni 2021

Algemeen

Invoeringsdatum eerste trimester SEO definitief

De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden. Dit betekent dat echoscopisten die daarvoor zijn opgeleid, het eerste trimester SEO vanaf die datum mogen uitvoeren. Counselors die voldoende zijn bijgeschoold, mogen het eerste trimester SEO vanaf 1 augustus a.s. opnemen in het counselingsgesprek, mits de zwangere gecounseld wil worden en de zwangerschapsduur in het juiste termijn valt. Vanaf 1 september a.s. kunnen zwangeren een eerste trimester SEO laten uitvoeren, als ze tussen 12+3 en 14+3 weken zwanger zijn. Het eerste trimester SEO wordt ingevoerd op basis van een advies van de Gezondheidsraad uit 2016. Reden voor dit advies is dat een deel van de ernstige lichamelijke afwijkingen die nu bij het tweede trimester SEO worden opgespoord mogelijk al eerder ontdekt kunnen worden. Een wetenschappelijke studie (IMITAS) moet uitwijzen wat het eerste trimester SEO oplevert en hoe zwangeren de echo ervaren.

Meer weten? Zie www.pns.nl/professionals

 

Webinar 15 juni

Vandaag, dinsdag 15 juni van 14.45 tot 17.00 uur vindt het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie + uitslag en uitbetaling plaats. Dit webinar is gericht op de praktische zaken rondom het eerste trimester SEO en kan vrijwillig gevolgd worden. Het is een interactief webinar, waarbij deelnemers vragen kunnen stellen aan de sprekers. Tijdens dit webinar komen de volgende onderdelen aan bod:

14.45 – 15.30 uur            Deel 1: Aanvraag
Aan bod komt het gehele proces van het aanvragen van het eerste trimester SEO, waar je goed op moet letten bij de aanvraag en mogelijke oplossingen  indien er problemen zijn met de aanvraag. Daarnaast bespreken we het aanvragen van het eerste trimester SEO voor zwangeren zonder BSN.

Dit onderdeel is met name bedoeld voor counselors.

15.35 – 16.10 uur            Deel 2: Registratie en uitslag

Aan bod komt het gehele proces van de aanvraag opzoeken, bevindingen vastleggen en het aanleveren van de bevindingen aan Peridos.
Dit onderdeel is met name bedoeld voor eerste trimester SEO-echoscopisten en praktijkondersteuners.

16.15 – 17.00 uur            Deel 3: Uitbetaling

 Aan bod komt het gehele proces rondom de uitbetaling van het eerste trimester SEO, vanaf het moment dat de aanlevering van de gegevens aan Peridos volledig is.

Dit onderdeel is met name bedoeld voor eerste trimester SEO-echoscopisten, praktijkhouders en medewerkers van echocentra die betrokken zijn bij de financiële afwikkeling van de verrichtingen.

U kiest zelf of u één, twee of drie delen volgt en logt in op de tijd dat het onderdeel dat u wilt volgen aan bod komt. Wilt u dit webinar (gedeeltelijk of geheel) bijwonen? Meld u hier aan.

 

Vragen eerste trimester SEO via de helpdesk Peridos

Om uw vragen rondom de implementatie van het eerste trimester SEO zo goed en snel mogelijk af te handelen, verzoeken wij u deze vragen te melden bij de helpdesk Peridos. Dit kan via de mail helpdesk@peridos.nl of bij vermelding van persoonsgegevens via het webformulier helpdesk via www.peridos.nl/contact.

Indien de helpdeskmedewerker de vraag niet zelf kan beantwoorden, zal de vraag doorgezet worden naar een contactpersoon die hiervoor de expertise heeft. U krijgt altijd binnen twee uur een eerste reactie op uw melding (binnen kantooruren). Afhandeling door de helpdesk vindt, daar waar mogelijk, op dezelfde dag plaats. Indien de vraag doorgezet moet worden naar een contactpersoon kan dit enkele dagen duren.

U vindt al een groot aantal vragen en antwoorden op pns.nl/professionals. Deze zullen op basis van vragen die veel voorkomen, regelmatig worden aangevuld. Kijk dus altijd eerst op pns.nl/professionals.

 

U kunt uw vragen ook rechtstreeks bij uw eigen Regionaal Centrum voorleggen. Indien de medewerkers niet zelf de vraag kunnen beantwoorden, zullen zij deze doorzetten naar de helpdesk Peridos.

 

Nieuwe folders bestellen, vanaf 1 augustus  in gebruik

De huidige folder over de 20 wekenecho wordt vervangen door een nieuwe, uitgebreidere versie waarin ook de (nieuwe) informatie over de 13 wekenecho is opgenomen. Deze folder heeft als titel De 13 wekenecho en de 20 wekenecho. Daarnaast is er een geactualiseerde versie van de folder De NIPT en de combinatietest. De folder Zwanger! is volledig herschreven en geactualiseerd. De onderwerpen zijn eenvoudiger en toegankelijker opgeschreven. De opmaak van alle folders is aangepast en opgefrist.

 

De nieuwe versies vervangen per 1 augustus de huidige exemplaren. We willen u vragen om vanaf dan de oude folders niet meer te gebruiken.

 

De nieuwe folders zijn binnenkort te bestellen in de webshop:

 • Vanaf 1 juli: de folder De 13 wekenecho en de 20 wekenecho en de folder De NIPT en de combinatietest.
 • Vanaf eind juli/ begin augustus: de folder Zwanger!


Tip: houd uw folderbestellingen altijd klein. Liever regelmatig een kleine bestelling, dan bij een herdruk een grote voorraad weggooien.

 

Begin juli publieksinformatie op www.pns.nl

Volgende maand start de publiekscommunicatie over de 13 wekenecho. Vanaf dat moment staat informatie voor zwangeren en hun partners over de 13 wekenecho op www.pns.nl/13-wekenecho. Ook de webpagina’s voor de professionals worden geactualiseerd.

 

Draaiboek Prenatale Screening beschikbaar vanaf begin juli

Vanaf begin juli is het geactualiseerde draaiboek Screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek beschikbaar via www.pns.nl/professionals. Het draaiboek is in zijn geheel geactualiseerd en het eerste trimester SEO is hierin opgenomen. Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale zorg in het algemeen, en de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder.

Counselors

Herinnering: heeft u de verplichte bijscholing voor het ETSEO gevolgd?

Counselors dienen zich bij te scholen voor het eerste trimester SEO. De volgende bijscholingen zijn verplicht:

 • Algemeen webinar eerste trimester SEO
 • E-learning eerste trimester SEO

 

Wilt u in Peridos controleren of deze bijscholingen goed zijn geregistreerd? Indien er scholings-onderdelen missen, neem dan contact met uw Regionaal Centrum.

 

De volledige bijscholingsronde 2019/2020/2021 bestaat, naast deze verplichte scholing voor het ETSEO, uit:

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:

 • E-learning prenatale screening
 • TrainTool (tot 1 september 2021)
 • Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst of een landelijk webinar

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counselingsgesprekken per jaar hebben gevoerd in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is een verplicht onderdeel van de bijscholing.

 

Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?

Counselors die in 2019 of 2020 zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Counselors die in 2021 zijn afgestudeerd hebben hier vrijstelling voor. Alle counselors dienen de verplichte bijscholing in het kader van het eerste trimester SEO te volgen.

 

Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Er is een update gemaakt van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe kwaliteitsovereenkomst is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die vanaf dat moment voldoen aan de verplichte bijscholing en de counseling over het eerste trimester SEO mogen uitvoeren. U zult bij de eerste keer inloggen op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een kwaliteitsovereenkomst beschikbaar is. U dient deze te accorderen.

 

Extra tijd en hoger tarief voor counselingsgesprek bij invoering eerste trimester SEO

De minimaal beschikbare tijd voor het counselingsgesprek wordt bij de invoering van het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting) uitgebreid. Die extra tijd is nodig om het eerste trimester SEO goed te kunnen integreren in het counselingsgesprek. De wijzigingen vinden plaats vanaf 1 augustus 2021. Vanaf dat moment mag er gecounseld worden over het eerste trimester SEO. 

 

Het tarief van de counseling wordt voortaan gebaseerd op 43 minuten (in plaats van de huidige 30 minuten aan minimaal beschikbare counselingstijd). In lijn daarmee vindt per 1 augustus 2021 een tariefsverhoging plaats. Deze tariefsverhoging wordt naar verwachting binnenkort vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Houd www.nza.nl in de gaten voor meer informatie. 

 

De extra tijd voor het counselen van het eerste trimester SEO is, in opdracht van het RIVM-CvB, berekend door KPMG in samenwerking met de BEN, KNOV, NVOG en de Regionale Centra. De extra 13 minuten bestaan uit verschillende onderdelen, zoals uitleg over het echo-onderzoek, administratie en aandacht voor de IMITAS studie.

 

Flexibel in te plannen

Bij het inplannen van de counseling kan de counselor onderscheid maken tussen het counselen zelf en het verrichten van de administratieve handelingen.

 

Op basis daarvan zijn de volgende tijden afgesproken:

 • Tijdsslot counseling: hiervoor moet minimaal 35 minuten beschikbaar en ingepland zijn.
 • Tijd voor (eventueel separaat) afwikkelen van administratieve handelingen: 5 tot 10 minuten. Dat kan dus de ene keer wat korter zijn, de andere keer wat langer.

Bij het inplannen van de counseling in de agenda kan de counselor er dus voor kiezen om in één keer alle benodigde tijd te reserveren (dus maximaal 45 minuten). Maar het is ook mogelijk om een  tijdsblok in te plannen van 35 minuten of 40 minuten en de administratieve handelingen later te doen. 

 

De counseling dient te worden georganiseerd in lijn met de kwaliteitseisen counseling. Zie pns.nl/kwaliteitseisen.

 

Echoscopisten

Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist

De gehele opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Theoriegedeelte
 2. Webinar algemeen
 3. Webinar verdiepend
 4. Een digitale theorietoets. Georganiseerd door de SEO-opleidingen.
 5. Een vaardigheidstraining. Georganiseerd door de SEO-opleidingen. Deze vaardigheidstraining is niet voor iedereen verplicht.

 

De vaardigheidstrainingen eerste trimester SEO zijn gestart

Inholland, Fontys en het UMCU hebben inmiddels een aantal vaardigheidstrainingen eerste trimester SEO verzorgd. De opzet van trainingen werd goed gewaardeerd. Het is de eerste kennismaking met het eerste trimester SEO in de praktijk en dat bracht een hoop enthousiaste reacties met zich mee.

 

Uiteraard geeft het ook vragen. Hieronder volgt toelichting op enkele vragen en opmerkingen die tijdens en na de training zijn geuit:  

 • Vaginale echo geen onderdeel van training

Sommige echoscopisten misten het oefenen met vaginale echo’s. Tijdens de training wordt echter geen vaginale echo geoefend. De vaginale echo is onderdeel van de opleiding basisechoscopie. Daarom is verondersteld dat u als echoscopist deze vaardigheid beheerst. Wel is er binnenkort een (korte) weblecture over de vaginale echo, meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Als deze weblecture voor u onvoldoende is, en u behoefte heeft aan meer training, meld dit dan aan uw Regionaal Centrum. Op die manier kunnen we inventariseren wat de behoefte is.

 • Kosten

De relatief hoge kosten voor de vaardigheidstrainingen zijn voor een belangrijk deel bepaald door de eisen die vanwege de WBO-vergunning zijn gesteld en het belang dat iedereen op dezelfde manier en in korte tijd wordt opgeleid. Dat betekent onder meer:

 • Goede uniforme voorlichting aan het begin van de training – de zwangere moet een geïnformeerde keuze maken om deel te nemen;
 • Een volledige echo voorafgaand aan de training voor elke zwangere die fungeert als model, om te voorkomen dat onverwacht tijdens de training een vermoeden op een afwijking wordt gezien;
 • Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van verschillende zwangeren, omdat rekening gehouden dient te worden met de belasting van de zwangere: er is een beperkte toegestane echotijd per zwangere (ALARA);
 • Eisen aan het niveau van de docenten: alleen ervaren GUO-echoscopisten mogen deze trainingen verzorgen. Om iedereen goed te begeleiden zijn minimaal 4 docenten per training nodig.
 • Huur van extra echoapparatuur om alle echoscopisten in korte tijd op te leiden.

In het tarief voor het eerste trimester SEO (€ 110,70 / 35 minuten) is een component voor (bij)scholingskosten opgenomen (€3,33 per echo). Echocentra krijgen hiermee indirect de opleidingskosten voor hun uitvoerende echoscopisten vergoed.

 • NT-meting

Een aantal echoscopisten gaf aan dat er voor het oefenen met de NT-meting wat beperkt tijd was tijdens de vaardigheidstraining. De ervaring die de deelnemers voorafgaand aan de vaardigheidstraining al hebben met het meten van de NT varieert en dat bepaalt het gemak waarmee de echoscopist deze meting uitvoert. Tijdens de trainingen wordt zoveel mogelijk aangesloten op de behoefte van de deelnemer. Dus als u specifieke vragen heeft, al dan niet over de NT, geef dat dan vooral aan tijdens de training.

 • Kwaliteitsstandaard eerste trimester SEO

In de training werd aangegeven dat de kwaliteitsstandaard (oftewel het protocol) moeilijk vindbaar is. De kwaliteitsstandaard staat opgenomen als hoofdstuk in de kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO. Om de vindbaarheid te vergemakkelijken staat dat nu expliciet aangegeven op pns.nl. Zie ook de bijlage van de kwaliteitsbeoordeling voor de beoordelingscriteria en voorbeeldfoto’s.

Overigens goed om te benadrukken dat er na de training gelegenheid is om na te praten en te evalueren. Als u achteraf nog een reactie of feedback wil geven, neem dan contact op met de opleiding waar u de training heeft gevolgd. De reacties zijn waardevol om de trainingen te optimaliseren.

 

Vrijwillig volgen van vaardigheidstrainingen

Vanaf nu kunt u zich inschrijven als u vrijwillig de vaardigheidstraining wenst te volgen. Aanmelden kan via de websites van Hogeschool Inholland, Academy UMCU, Amsterdam UMC en Fontys. GUO echoscopisten stemmen hun te volgen scholingsonderdelen af met het eigen Regionaal Centrum.

 

Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist

Wilt u het eerste trimester SEO uitvoeren? En voldoet u aan de scholingseisen? Dan kunt u vanaf nu een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij uw Regionaal Centrum. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het eerste trimester SEO, mag u dit onderzoek vanaf 1 september 2021 uitvoeren. Ter informatie kunt u het contract hier inzien.

 

Financiering eerste trimester SEO

Zoals u eerder heeft kunnen lezen (onder andere in de brief van 29 maart die u kreeg van het RIVM-CvB en de Regionale Centra), zal de uitbetaling van het eerste trimester SEO straks geregeld worden via de Regionale Centra. Om de uitbetaling te kunnen doen is bepaalde informatie nodig van het echocentrum. Voor het aanleveren hiervan ontvangt ieder echocentrum instructies in twee opeenvolgende stappen:

 • Ná het aanvragen van het contract eerste trimester SEO zal het Regionaal Centrum het echocentrum verzoeken om de benodigde, nieuwe (financiële) rollen aan te vragen voor het kunnen inzien en wijzigen van bepaalde gegevens voor het eerste trimester SEO in Peridos.
 • Nadat deze rollen door u zijn aangevraagd én door het Regionaal Centrum zijn toegekend ontvangt u instructies voor het invullen van de betaalgegevens van uw echocentrum in Peridos.

Vraagt u dus zo spoedig mogelijk een contract eerste trimester SEO aan. Dan kunt u de gegevens voor de uitbetaling tijdig in Peridos invullen.

 

Termijn uitvoering en uitbetaling ETSEO

De termijn voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting) is 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Bij hoge uitzondering kan de echo twee dagen eerder of later worden uitgevoerd (van 12+1 tot en met 14+5 weken). Dat is in lijn met de kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO. Een verrichting buiten deze termijn levert een foutmelding op in Peridos. Dat wil zeggen dat het bericht niet in Peridos verwerkt wordt en dat de echo niet wordt uitbetaald. In dat geval kunt u de zwangere aangeven dat zij een tweede trimester SEO kan laten uitvoeren.

 

 

Mogelijke capaciteitsproblemen

Maakt u als echocentrum of ziekenhuis de inschatting dat u vanaf 1 september een capaciteitsprobleem heeft in de uitvoering van de eerste trimester SEO’s (of tweede trimester SEO) door uw eigen echoscopisten? Probeer dan afspraken te maken tussen de 1e en 2e lijn of met andere echocentra in de buurt. Het kan zijn dat een praktijk in de buurt capaciteit over heeft. Meld het verwachte capaciteitsprobleem ook bij het Regionaal Centrum. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn en zij kunnen met u meedenken.