Over SPSZON

OVER SPSZON

Het Regionaal Centrum

Het Regionaal Centrum voert de regie over de uitvoering van de prenatale screening in de eigen regio. De taken van het Regionaal Centrum op het vlak van coördinatie, kwaliteitsbewaking, contractbeheer, deskundigheidsbevordering evenals datamanagement worden uitgevoerd door de bureaumedewerkers.

 

Het bureau is gehuisvest in het MUMC+. De bureaumedewerkers zijn:

mijntje pieters
Mijntje Pieters
gynaecoloog en bestuurder
sanne
Sanne Brouwers
Kwaliteitsmedewerker
Marian Daemen-Stassen
Marian Daemen-Stassen
regiomanager
nanda diederen
Nanda Diederen
regiomanager
ruth crijns
Ruth Crijns
kwaliteitsmedewerker
Chiara Hageman
Chiara Hageman
managementassistente
OVER SPSZON

Raad van Toezicht en Raad van Advies

SPSZON is sinds 2018 een onafhankelijke stichting met een bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
.
Bij de vervulling van zijn taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mw. M. Boiten – van Doorn (Voorzitter | docent AV-M)
  • Dhr. W. Bosch (Lid | managing director Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, UM)
  • Mw. Mr. N. Heilhof (Lid | jurist)

.
Tevens is een Raad van Advies verbonden aan de stichting.  De Raad van Advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het bestuur van de stichting over zorginhoudelijke vraagstukken die betrekking hebben op de prenatale screening. De vraagstukken gaan over de hoofdlijnen van de inhoud en de uitvoering van prenatale screening in de regio Zuidoost Nederland. De Raad van Advies bestaat uit:

  • Mw. M. Bonné, echoscopist, vertegenwoordiger echoscopisten (SEO)
  • Mw. Drs. A. van Dobben-Rodenburg, stafarts echoscopie, vertegenwoordiger echoscopisten (NT-SEO)
  • Mw. S. Snelder, verloskundige, vertegenwoordiger counselors
  • Mw. Dr. L. de Wit, gynaecoloog, vertegenwoordiger PND en gynaecologen
  • Mw. A. Wils, verloskundige en docent, vertegenwoordiger opleiding verloskundigen
  • Mw. Prof. C. de Die, klinisch geneticus, vertegenwoordiger klinisch genetici
OVER SPSZON

Contact

Zorgverleners en andere professionals kunnen ons bereiken via onderstaande adressen en contactgegevens. Zwangere vrouwen verwijzen wij voor informatie over prenatale screening graag door naar www.pns.nl of naar hun behandelend verloskundige en/of arts.
.
Regionaal Centrum Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland
.
Postadres :
Stichting Prenatale Screening ZON
MUMC+
p/a afdeling Obstetrie en Gynaecologie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
.
Bezoekadres
MUMC+
P. Debyelaan 25  (Gebouw Verheijlaan 10,  Route 4, lift J, niveau 2, kamer 2.M1.002)
6229 HX Maastricht
.
Telefoon :        +31(0)43-387 6776 / 06-50039885

Email:              info@spszon.nl

.
In het geval er een klacht is betreffende SPSZON, wordt deze afgehandeld via de klachtenregeling van het MUMC+. De bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing prenatale screening vindt u hier.

Stuur een bericht