Over SPSZON

OVER SPSZON

Het Regionaal Centrum

Het Regionaal Centrum voert de regie over de uitvoering van de prenatale screening in de eigen regio. De taken van het Regionaal Centrum op het vlak van coördinatie, kwaliteitsbewaking, contractbeheer, deskundigheidsbevordering evenals datamanagement worden uitgevoerd door de bureaumedewerkers.

 

Het bureau is gehuisvest in het MUMC+. De bureaumedewerkers zijn:

mijntje pieters
Mijntje Pieters
gynaecoloog en bestuurder
sanne
Sanne Brouwers
Kwaliteitsmedewerker
Marian Daemen-Stassen
Marian Daemen-Stassen
regiomanager
nanda diederen
Nanda Diederen
regiomanager
ruth crijns
Ruth Crijns
kwaliteitsmedewerker
Chiara Hageman
Chiara Hageman
managementassistente
OVER SPSZON

Raad van Advies

SPSZON is sinds 2018 een onafhankelijke stichting met een bestuurder, een Raad van Advies en een Raad van Toezicht.

De Raad van Advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het bestuur van de stichting over zorginhoudelijke vraagstukken die betrekking hebben op de prenatale screening. De vraagstukken gaan over de hoofdlijnen van de inhoud en de uitvoering van prenatale screening in de regio Zuidoost Nederland.

De Raad van Advies bestaat uit:

  • Mw. M. Bonné, echoscopist, vertegenwoordiger echoscopisten (SEO)
  • Mw. S. Snelder, verloskundige, vertegenwoordiger counselors
  • Mw. Dr. L. de Wit, gynaecoloog, vertegenwoordiger PND en gynaecologen
  • Mw. A. Wils, verloskundige en docent, vertegenwoordiger opleiding verloskundigen
  • Mw. Dr. M. Heijligers, klinisch geneticus, vertegenwoordiger klinisch genetici
Inhoud accordeon

Ik ben Angelique Wils, bijna 25 jaar werkzaam geweest als verloskundige in de regio Eindhoven. Naast mijn werk als verloskundige ben ik beleidsmedewerker geweest bij de KNOV, waar ik dossierhouder was van post- en prenatale screening. Inmiddels werk ik alweer een aantal jaar als docent bij de Academie Verloskunde Maastricht, o.a. als coördinator van het onderwijs PNS. Het onderwerp PNS heeft altijd mijn interesse gehad. “Hoe kunnen we zwangeren en hun partners optimaal begeleiden in het maken van een autonome keuze met morele en ethische dilemma’s binnen een schijnbaar ‘maakbare’ samenleving?“ Uitdagend en inspirerend: waarin ik graag met het werkveld meedenk en samenwerk, ik hoor het graag van u!​

Inhoud accordeon

Als ervaren echoscopist neem ik deel in de Raad van Advies SPSZON. Om via de RvA mijn vaardigheden in te zetten op een manier die een positief effect kan hebben voor de regio en op het welzijn van ouders en hun ongeboren kinderen. Als lid van de RvA kan ik met mijn kennis en ervaring verbeterpunten signaleren en oplossingen aandragen. Door deze punten kenbaar te maken en een bijdrage te leveren aan verandering, ontstaat meer begrip voor elkaar. Ik ben ook gemotiveerd om vanwege mijn persoonlijke overtuiging dat met korte, directe lijntjes de prenatale screening beter wordt. Ik ga uit van de kracht die samenwerking voortbrengt. Graag ben ik een aanspreekpunt voor de regio.

Inhoud accordeon

Als ervaren echoscopist neem ik deel in de Raad van Advies SPSZON. Om via de RvA mijn vaardigheden in te zetten op een manier die een positief effect kan hebben voor de regio en op het welzijn van ouders en hun ongeboren kinderen. Als lid van de RvA kan ik met mijn kennis en ervaring verbeterpunten signaleren en oplossingen aandragen. Door deze punten kenbaar te maken en een bijdrage te leveren aan verandering, ontstaat meer begrip voor elkaar. Ik ben ook gemotiveerd om vanwege mijn persoonlijke overtuiging dat met korte, directe lijntjes de prenatale screening beter wordt. Ik ga uit van de kracht die samenwerking voortbrengt. Graag ben ik een aanspreekpunt voor de regio.

Inhoud accordeon

Tijdens mijn opleiding tot verloskundige heeft Zuid-Limburg mijn hart gestolen en werk ik al geruime tijd bij een leuke verloskundigen praktijk in Maastricht. In de laatste jaren ben ik mij als zorgprofessional steeds meer gaan interesseren in de organisatie en kwaliteit van onze zorg. De inhoud van de verloskundige zorg en de standaard waar we ons aan willen houden, veranderd steeds. Prenatale screening hoort daar beslist bij. Als lid van de Raad van Advies ben ik, samen met de andere leden, mede verantwoordelijk voor de kwaliteit rondom prenatale screening door advies te geven aan het bestuur van SPSZON. Ik zet hierbij graag mijn kennis en expertise als verloskundig counselor in.

Inhoud accordeon

Sinds 2018 ben ik als klinisch geneticus werkzaam in het MUMC+. Ik ben voornamelijk gespecialiseerd in reproductieve genetica. Dit betekent dat ik vooral paren met een kinderwens spreek en zwangere vrouwen met een erfelijke aandoening in de familie óf met een afwijkende bevinding tijdens de prenatale screening. Daarnaast ben ik bestuurslid van de landelijke werkgroep prenatale genetica. Gezien de raakvlakken met mijn dagelijkse werkzaamheden vind ik het erg waardevol om nauw betrokken te zijn bij de prenatale screening in onze regio.

Inhoud accordeon

Ik ben Maartje Kluck, sinds 1991 1e lijns verloskundige in de regio Zuidoost Brabant. Gestart in een stadspraktijk, daarna lang als solist in mijn huidige praktijk, werk ik nu in maatschap met 5 verloskundigen. Al vroeg ben ik bestuurlijke taken gaan uitvoeren omdat mijn interesse naast het bieden van persoonlijke zorg aan de zwangere ook ligt in een goede samenwerking en organisatie.

Ik ben voorzitter van VSV Anna, bestuurslid van de Zorggroep Zuidoost Brabant en lid van de ACM regiegroep. Ik hoop vanuit het werkveld mijn stem te laten horen in de RvA over de organisatie en uitwerking van de prenatale screening.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mw. M. Boiten – van Doorn (Voorzitter | docent AV-M)
  • Dhr. W. Bosch (Lid | managing director Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, UM)
  • Mw. Mr. N. Heilhof (Lid | jurist)

.

OVER SPSZON

Contact

Zorgverleners en andere professionals kunnen ons bereiken via onderstaande adressen en contactgegevens. Zwangere vrouwen verwijzen wij voor informatie over prenatale screening graag door naar www.pns.nl of naar hun behandelend verloskundige en/of arts.
.
Regionaal Centrum Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland
.
Postadres :
Stichting Prenatale Screening ZON
MUMC+
p/a afdeling Obstetrie en Gynaecologie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
.
Bezoekadres
MUMC+
P. Debyelaan 25  (Gebouw Verheijlaan 10,  Route 4, lift J, niveau 2, kamer 2.M1.002)
6229 HX Maastricht
.
Telefoon :        +31(0)43-387 6776 / 06-50039885

Email:              info@spszon.nl

.
In het geval er een klacht is betreffende SPSZON, wordt deze afgehandeld via de klachtenregeling van het MUMC+. De bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing prenatale screening vindt u hier.

Stuur een bericht