Peridos

PERIDOS

Het Perinatologisch Dossier

Voor de registratie van prenatale screening gegevens is een landelijke database beschikbaar. Deze database heet Peridos (Perinatologisch Dossier). De gegevens kunnen vanuit de verschillende bronsystemen verstuurd worden naar Peridos. De Peridos website bevat o.a. informatie over de wijze van dataregistratie en de levering aan Peridos: 

  • de Peridos gegevensdataset onderverdeeld naar verrichting
  • per bronsysteem het registreren en uploaden naar Peridos
  • anonimiseren van cliëntgegevens
  • de labworkflow voor de NIPT en het ETSEO

.
.

Iedere zorgverlener met een kwaliteitsovereenkomst voor prenatale screening kan in Peridos eigen rapportages maken van het aantal verrichtingen in een bepaalde periode. Deze rapportagemogelijkheid vindt u na inloggen onder het tabblad ‘Rapportage’. U kunt zelf een keuze maken voor welke verrichting u de aantallen wilt zien. Zorginstellingbeheerders kunnen een rapportage opvragen voor de gehele zorginstelling.

.
Een handleiding m.b.t. het opvragen van zorgverlener rapportages is beschikbaar op de Peridos website: opvragen zorgverlener rapportages

.
De Peridos helpdesk is voor zorgverleners bij voorkeur per contactformulier via de website van Peridos bereikbaar of alleen per email (helpdesk@peridos.nl). Voor vragen omtrent gegevens aanlevering in Peridos kunt u terecht bij het RC. 

peridos logo
PERIDOS

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG geeft betrokkenen meer rechten om hun privacy te reguleren. De regionale centra zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens in Peridos, vanaf het moment dat deze worden aangeleverd door de deelnemende praktijken. De zorgpraktijken zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig omgaan met gegevens binnen de eigen praktijk en de eigen informatiesystemen.

 

Er is geen expliciete toestemming nodig van de zwangere voor het aanleveren van gegevens aan Peridos. Gegevensverwerking in Peridos is inbegrepen in de deelname aan de prenatale screening. Een zwangere kan wel bezwaar maken tegen het aanleveren van gegevens in Peridos, de zorgverlener kan dan een anonimiseringsverzoek in Peridos indienen.

 

Het is niet noodzakelijk dat de Regionale Centra verwerkersovereenkomsten voor de registratie van gegevens in Peridos sluiten met zorginstellingen die in opdracht van de Regionale Centra de screening uitvoeren. De betreffende zorginstellingen worden in het kader van de screening namelijk niet beschouwd als verwerker zoals bedoeld in de AVG.

Meer informatie hierover is beschikbaar op de website: www. peridos.nl