Screening

SCREENING

Counseling

Zwangere vrouwen  en hun partners hebben de keuze om al dan niet geïnformeerd te worden door de verloskundig zorgverlener (counselor) over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en/of het SEO (structureel echoscopisch onderzoek) bij 13 en 20 weken zwangerschap. Het counselingsgesprek heeft als doel een zwangere vrouw een geïnformeerde keuze te kunnen laten maken.

SPSZON controleert of de counselors voldoen aan de kwaliteitseisen.

De verloskundig zorgverleners mogen alleen counselen als ze een kwaliteitsovereenkomst hebben met een Regionaal Centrum.

Op 1 januari 2022 startte de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor heeft in deze ronde meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf. Meer informatie over deze bijscholingsronde vindt u hier.

SCREENING

NIPT

De NIPT (niet-invasieve prenatale test) is sinds 1 april 2023 onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. De test is vanaf dan gratis. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom. Daarnaast kan de zwangere ervoor kiezen of ze wel of geen terugkoppeling wil van nevenbevindingen.

Meer informatie over de nieuwe NIPT vindt u hier

BAO’s (Bloedafnameorganisaties).

De NIPT bloedafnameorganisaties voeren sinds 1 april 2023, opnieuw of voor het eerst, de bloedafname uit voor de NIPT. Tijdens online informatiebijeenkomsten hebben medewerkers van bloedafnameorganisaties praktische informatie ontvangen.

Veelgestelde vragen omtrent de aanvraag van de nieuwe NIPT en de Bloedafnameorganisaties (BAO’s) vindt u hier.

Indien u aanvraagformulieren voor rollen binnen de BAO’s wilt aanvragen, vindt u deze op de Peridos website onder Bloedafnameorganisatie/Formulieren.

Overige informatie, zoals documenten voor BAO’s en nieuwsbrieven NIPT  van de BAO’s is te raadplegen op de CLBPS website.

Een BAO zoeken doet u hier .

SCREENING

1e Trimester SEO

Het eerste trimester SEO (ETSEO) is een medisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of een breuk of defect in de buikwand – kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.  Voor de uitvoering van dit SEO gelden landelijk bepaalde kwaliteitseisen en opleidingseisen en wordt vanaf 1 september 2021 uitgevoerd. Informatie m.b.t. de ETSEO opleiding vindt op de website van het CLBPS.

De kwaliteitseisen van het ETSEO vindt u op de site van het RIVM. 

SCREENING

2e Trimester SEO

Met het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (TTSEO) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Dit onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd rond 20 weken amenorroe (tussen 18+0 en 22+0 weken amenorroe). Het streven is het SEO voor 21+0 weken af te ronden. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is en dat er na de uitkomst van het vervolgonderzoek, voldoende tijd moet zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil afbreken.  Wanneer er vervolgonderzoek nodig is, wordt de zwangere doorverwezen naar het Prenataal Diagnostisch Centrum in het MUMC+.

Alleen zorgverleners die een SEO-certificaat hebben en een kwaliteitsovereenkomst SEO hebben gesloten met het Regionaal Centrum, mogen het 2e Trimester SEO uitvoeren.  Voor de uitvoering van het SEO gelden landelijk bepaalde kwaliteitseisen en opleidingseisen. Deze zijn beschreven op de website van het RIVM.

SCREENING

Prenatale diagnostiek

Als de uitslag van de NIPT een verhoogde kans inhoudt of als tijdens het SEO vermoedelijke afwijkingen geconstateerd worden, dan dient de zwangere verwezen te worden naar het Centrum voor Prenatale Diagnostiek in de regio Zuidoost Nederland waar verder onderzoek plaatsvindt.

.
Contact PND-centrum MUMC+:

Telefoon:   088-0049100

E-mail:      PND.echocentrum@mumc.nl  

SCREENING

Tarieven 2024

 • Counseling

  € 77,46
 • TTSEO

  Bij meerlingen mag dit tarief evenredig met het aantal foetussen worden gedeclareerd

  € 185,26
 • ETSEO

  Bij meerlingen mag dit tarief evenredig met het aantal foetussen worden gedeclareerd

  € 148,92

Vanwege de invoering van de NIPT als onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening per 1 april 2023, zijn aan deze test geen kosten verbonden voor de zwangere. 

Het tarief voor bloedafname door de bloedafnameorganisaties (BAO’s) in het kader van de NIPT is afhankelijk van de wijze van transport van de BAO naar het laboratorium. Indien de BAO gebruik maakt van een koerier is het tarief in 2024 € 21,82 per verzonden bloedafname. Indien de BAO gebruik
maakt van transport via PostNL, is het tarief in 2024 € 18,77 (dit betreft alleen het transport tot het distributiecentrum van PostNL, de kosten voor het transport van het distributiecentrum naar het laboratorium zijn dan voor rekening van de Regionale Centra voor Prenatale Screening).

 

Vergoeding

Declaratie van het counselinggesprek of het SEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de WBO-vergunningen.

Om de verrichtingen te kunnen declareren dient de zorginstelling én de zorgverlener te beschikken over een AGB-code.