Screening

SCREENING

Counseling

Zwangere vrouwen  en hun partners hebben de keuze om al dan niet geïnformeerd te worden door de verloskundig zorgverlener (counselor) over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en/of het SEO (structureel echoscopisch onderzoek) bij 20 weken zwangerschap en vanaf september 2021 ook bij 13 weken zwangerschap. Het counselingsgesprek heeft als doel een zwangere vrouw een geïnformeerde keuze te kunnen laten maken.

SPSZON controleert of de counselors voldoen aan de kwaliteitseisen.

De verloskundig zorgverleners mogen alleen counselen als ze een kwaliteitsovereenkomst hebben met een Regionaal Centrum.

Op 1 januari 2022 startte de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor heeft in deze ronde meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf. Meer informatie over deze bijscholingsronde vindt u hier.

SCREENING

NIPT

De NIPT (niet-invasieve prenatale test) is sinds 1 april 2023 onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. De test is vanaf dan gratis. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom. Daarnaast kan de zwangere ervoor kiezen of ze wel of geen terugkoppeling wil van nevenbevindingen.

Meer informatie over de nieuwe NIPT vindt u hier

 

BAO’s (Bloedafnameorganisaties).

De NIPT bloedafnameorganisaties voeren sinds 1 april 2023, opnieuw of voor het eerst, de bloedafname uit voor de NIPT. Tijdens online informatiebijeenkomsten hebben medewerkers van bloedafnameorganisaties praktische informatie ontvangen.

Veelgestelde vragen omtrent de aanvraag van de nieuwe NIPT en de Bloedafnameorganisaties (BAO’s) vindt u hier.

Aanvraagformulieren voor rollen binnen de BAO’s vindt u op de Peridos website onder Bloedafnameorganisatie/Formulieren.

Documenten voor BAO’s vindt u hier

Nieuwsbrieven NIPT kunt u hier inzien.

Webinars voor de medewerkers van de BAO’s vindt u hier.

Zoek hier een BAO.

SCREENING

1e Trimester SEO

Het eerste trimester SEO  is een medisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of een breuk of defect in de buikwand – kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.  Voor de uitvoering van dit SEO gelden landelijk bepaalde kwaliteitseisen en opleidingseisen en start vanaf 1 september 2021. De scholingseisen vindt u op de site van het RIVM. 

SCREENING

2e Trimester SEO

Met het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Dit onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd rond 20 weken amenorroe (tussen 18+0 en 22+0 weken amenorroe). Het streven is het SEO voor 21+0 weken af te ronden. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is en dat er na de uitkomst van het vervolgonderzoek, voldoende tijd moet zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil afbreken.  Wanneer er vervolgonderzoek nodig is, wordt de zwangere doorverwezen naar het Prenataal Diagnostisch Centrum in het MUMC+.

Alleen zorgverleners die een SEO-certificaat hebben en een kwaliteitsovereenkomst SEO hebben gesloten met het Regionaal Centrum, mogen het 2e Trimester SEO uitvoeren.  Voor de uitvoering van het SEO gelden landelijk bepaalde kwaliteitseisen en opleidingseisen. Deze zijn beschreven op de website van het RIVM.

SCREENING

Prenatale diagnostiek

Als de uitslag van de NIPT een verhoogde kans inhoudt of als tijdens het SEO vermoedelijke afwijkingen geconstateerd worden, dan dient de zwangere verwezen te worden naar het Centrum voor Prenatale Diagnostiek in de regio Zuidoost Nederland waar verder onderzoek plaatsvindt.

.
Contact PND-centrum MUMC+:

Telefoon:   088-0049100

E-mail:      PND.echocentrum@mumc.nl  

SCREENING

Tarieven 2023

 • Counseling

  € 72,71
 • TTSEO

  bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden gedeclareerd

  € 179,29
 • ETSEO

  bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden gedeclareerd

  € 117,88

Voor NIPT geldt nog steeds dat de zwangere een eigen bijdrage van € 175,- moet betalen wanneer NIPT als screeningstest wordt uitgevoerd.  Vanwege de invoering van de NIPT als onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening per 1 april 2023, komen deze kosten te voor de zwangere te vervallen.

Voor de zwangeren die momenteel binnen TRIDENT-1 in aanmerking komen voor de NIPT vanwege een medische indicatie, is besloten dat per 1 januari 2023 de NIPT met medische indicatie is uitgezonderd van het verplicht eigen risico.

Dat betekent dat per 1 januari 2023 zwangeren met een medische indicatie voor de NIPT deze volledig vergoed krijgen. Op dit moment wordt de NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico vergoed door de zorgverzekering, maar dit kan wel ten koste gaan van het eigen risico.

De medische indicatie geldt voor zwangeren die een verhoogde kans hebben op een kind met down-, edwards- of patausyndroom, of waarbij er een andere medische reden is om onderzoek te doen naar een trisomie bij het ongeboren kind. Deze zwangeren worden verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

 

Vergoeding

Declaratie van het counselinggesprek of het SEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de WBO-vergunningen.

Om de verrichtingen te kunnen declareren dient de zorginstelling én de zorgverlener te beschikken over een AGB-code.